Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Αίθουσα συσσιτίου του Συλλόγου Ελληνίδων κυριών "Ευριδίκη" εν Φιλιππουπόλει

Φωτογραφία από το βιβλίο του Γεωργίου Α. Μέγα "Ανατολική Ρουμελία", Αθήναι 1945.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου