Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Ναός της Αγίας Τριάδας στο ΡούσεΟ ναός χτίστηκε το 1632. Σε ρυθμό βασιλικής με διαστάσεις 15,60/ 31,20μ. Δύο σειρές από επτά στήλες χωρίζουν τα κλίτη. Το μεσαίο κλίτος είναι και το μεγαλύτερο. Η ιστορία του κτιρίου είναι ασαφής. Στη νοτιιδυτική πλευρά του κτιρίου υπάρχει ένας χώρος που ονομάζεται "Κατακόμβη". Θεωρείται ότι υπήρχε κατακόμβη από τον 5ο αι.ή και εκκλησία έτσι κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας ευκολότερα εκδόθηκε οικοδομική άδεια για μια νέα εκκλησία όπου υπήρχε προηγουμένως μία άλλη. Το σημερινό τέμπλο έγινε τα χρόνια 1805-1807.

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

ΟΙ τάφοι των Θρακών βασιλέων- 12

Ο θρακικός τύμβος του Καζανλάκ - Μέρος τέταρτο

Στο μικρό μουσείο δίπλα στο αντίγραφο του τάφου
εκτίθενται κτερίσματα που βρέθηκαν μέσα στον τάφο