Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Κάτοικοι της Φιλιππούπολης


Φωτογραφία στις αρχές του 20 αι.


Φωτογραφία του 1941


Φωτογραφία του 1930


Φωτογραφία στα τέλη του 19ου αι.


Φωτογραφία του 1899


Φωτογραφία του 1912