Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

" Πώς καίγαν τους νεκρούς των στο Κωστή ..... "ΑΠΟ ΤΟ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
 ΤΟΜΟΣ 4 [1937-1938] , ΣΕΛΙΔΑ 71
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Β.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 
"ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΟΓΑΝ-ΚΙΟΙ ΜΑΛΓΑΡΩΝ  ΑΝ .ΘΡΑΚΗΣ."
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου