Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

1926 . Η οδός 4ης Ιανουαρίου στη Φιλιππούπολη -1926.Улица "4 януари" в Пловдив


Η οδός 4ης Ιανουαρίου στην παλιά πόλη το 1926.
Στο αριστερό μέρος το σπίτι του Αρτίν Γκιντίκοφ.


Η ίδια οδός σήμερα


" Plovdiv  
Past and present "
Nova Print JSC
Plovdiv 2005


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου