Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στη Μπελαστίτσα-Белащински манастир "Св. Георги Победоносец"-Saint Georges Monastery in Belashtica

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου