Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Το κτίριο με τον αετό στη Στενήμαχο στα 1929- Асеновград Сградата с орела 1929 г.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου